Skip to main content

§1 Niniejsza strona jest własnością firmy THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

§2 Strona stanowi serwis informacyjny dla kontrahentów firmy THETA Consulting Sp. z o.o. i zawiera informacje o usługach oferowanych przez firmę THETA Consulting Sp. z o.o. Informacje zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy; nie mogą one być traktowane jako forma doradztwa czy konsultacji.

§3 Firma THETA Consulting Sp. z o.o. dokłada starań, aby informacje umieszczone na stronie internetowej były aktualne. Pomimo tego nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje umieszczone na stronie internetowej są kompletne i aktualne.

§4 Żadna z informacji zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§5 Niniejsza strona internetowa, jej struktura i układ graficzny stanowią wyłączną własność THETA Consulting Sp. z o.o. oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o.o. jest zabronione.

§6 Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone na stronie internetowej stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

§7 Niniejsza strona internetowa może zawierac odnośniki (linki) do stron internetowych osób trzecich. Z odnośników tych użytkownik korzysta na własne ryzyko. Firma THETA Consulting Sp. z o.o. nie odpowiada za informacje znajdujące sie na stronach internetowych osób trzecich.

§8 Firma THETA Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej.

Zespół THETA Consulting Sp. z o.o.