Skip to main content

RODO

Firma THETA Consulting Sp. z o.o.  uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wdrożyła w przedsiębiorstwie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym.

Dopełniając obowiązku ciążącego na Administratorze Danych  poniżej informujemy o zasadach jakimi kierujemy się podczas przetwarzania danych osobowych naszych partnerów  oraz o prawach jakie przysługują osobom fizycznym, wynikającym z rozporządza  “RODO”.

Klauzula informacyjna dla partnerów biznesowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych zamawiających usługę szkoleniową

Klauzula informacyjna dla uczestnika szkolenia, gdy osoba której dane dotyczą nie jest osobą dokonującą zgłoszenia

Klauzula informacyjna dla prenumeratorów kwartalnika

Klauzula informacyjna dla subskrybentów newslettera

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informcyjna dla osób wysyłających pytania za pomocą serwisów THETA

Klauzula informacyjna dla pracownika partnera biznesowego

Polityka plików cookies

Wniosek o ograniczenie przetwarzania

Wniosek o przeniesienie danych

Wniosek o sprostowanie danych

Wniosek o sprzeciw wobec przetwarzania

Wniosek o udostepnienie informacji i kopii danych

Wniosek o usuniecie danych